OM OSS

Vi började med Ju jutsu-träning i Lomma 2012. Sedan dag 1 har det varit Henrik Wendel som har varit drivande, men efterhand har vi fått med fler tränare, och 2019 fick vi möjligheten att bedriva träningen i en helt egen förening.

LOGGA

Våren 2019 tog vi fram en logga för vår träning, med hjälp av www.coller.se. Det viktigaste tecknet är 川, ”Kawa”, som betyder Flod. Henrik skulle översätta klubbens namn till japanska inför den första svartbältesgraderingen (2016), och insåg efter viss efterforskning att betydelsen av namnet Lomma har gått förlorad, det enda vi vet är att Lomma är uppkallat efter ”floden” som går genom staden. Tecknet är avbildat på en yta som kantas av röd kvadrat, som vår tävlingsmatta. Vi vill både representera den traditionella japanska kampkonsten, och den moderna kampsporten.

Under kvadraten finns det tre Kanji-tecken, 戦闘院. De två första är Sento – ”strid”, precis som i vårt stilnamn Combat Jujutsu, eller Sento Ryu. Det sista tecknet är In, som betyder byggnad (framför allt offentlig, för utbildning och liknande, t ex skola). Vårt ”traditionella” namn är alltså Kawa Sentoin, eller ”Lomma Stridsskola”.